Vertti-logo

Vertin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vertti.io
VGL Innovations Oy
Huopalahdentie 19 D 39, 00330 Helsinki
[email protected]

2. Rekisteröidyt

Tämä tietosuojaseloste koskee Vertti.io-palvelun käyttäjiä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja voidaksemme tarjota, kehittää ja personoida palvelujamme, sekä viestiäksemme käyttäjien kanssa. Tietoja voidaan myös käyttää palvelun turvallisuuden parantamiseen ja lainsäädännön vaatimusten noudattamiseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Palvelu kerää käyttäjistä seuraavia tietoja:
  • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite)
  • Käyttäytymistiedot (esim. miten käytät palvelua)
  • IP-osoite ja evästeetiedot
5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista palvelun tarjoamisen ja lainsäädännön vaatimusten kannalta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan tai anonymisoidaan turvallisesti.

6. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin vaatiessa.

7. Tietoturva

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, vaatia tietojen korjaamista, sekä tietyissä olosuhteissa vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

9. Yhteydenotot

Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot tulee lähettää yllä mainittuihin yhteystietoihin.

VGL Innovations Oy

Huopalahdentie 19 D 39, 00330 Helsinki

[email protected]

Tietosuojaseloste