Vertti-logo

Vertin käyttöopas

Tutustu Vertin ominaisuuksiin käyttöoppaan avulla.

Aiheet

Mikä on Veneilijän reittiopas Vertti?

Vertti on suomalainen veneilijöille suunnattu verkkopalvelu, joka mahdollistaa onnistuneiden venereissujen etukäteissuunnittelun. Palvelun avainominaisuus on automaattinen väyläreititys, jonka avulla voi laatia tehokkaasti pitkiäkin reittisuunnitelmia, tai tarkastaa vain nopeasti etäisyyden seuraavaan kohteeseen. Manuaalinen reititys mahdollistaa reittisuunnitelmien täydentämisen väylien ulkopuolella, tai vaikka oikoreittien lisäämisen suunnitelmaan.

Veneilijän reittiopas Vertistä löydät myös vierassatamien, palvelusatamien ja veneilykohteiden tietoja. Satamatietojen ylläpitoon tarjotaan satamien pitäjille työkalut, joilla satamatietoja voi pitää ajantasalla itse. Veneilykohteita voi kaikki Vertin rekisteröityneet käyttäjät lisätä, täydentää niiden palvelutietoja, lisätä niihin kuvia, tai lisätä omia vinkkejä muille kohteeseen suuntaaville.

Löydät Vertistä myös muita veneilijää kiinnostavia tietoja, kuten säätietoja ja vallitsevan jäätilanteen. Alusten liikkeitä Itämerellä voi seurata Vertin AIS-tietojen avulla.

Vertti on vielä ns. beta-vaiheen maalisuoralla, tarkoittaen sitä että palvelussa voi olla edelleen joitain virheitä ja uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Jos törmäät ongelmaan Vertin käytössä, tai sinulla herää hyviä ajatuksia palvelun kehittämiseksi, lähetä rohkeasti sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Palaa aiheisiin

Reittisuunnittelu

Vertin keskeinen ominaisuus on reittisuunnittelu. Reittisuunnitelmalla tarkoitetaan Vertissä kahden tai useamman kohteen välille tehtyä suunnitelmaa, joka voi sisältää väyliä pitkin ajettavia osuuksia ja väylien ulkopuolella ajettavia osuuksia.

Reittisuunnitelu taipuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Voit esimerkiksi tarkastaa kahdella klikkauksella, kuinka pitkä matka on vaikkapa Hangosta Maarianhaminan länsisatamaan. Toisaalta voit tehdä myös koko kesäloman suunnitelman etukäteen ja arvioida, miten pitkälle tai miten moneen satamaan ennätät.

Palaa aiheisiin
Reititystilan valinta

Vertin reitityksessä on kolme tilaa:

 • Reititys pois käytöstä: Uutta reittipistettä ei lisätä karttaa klikattaessa.
 • Automaattireititys: Seuraavaan reittipisteeseen yritetään reitittää edellisestä reittipisteestä automaattisesti väyliä pitkin.
 • Manuaalireititys: Edellisen ja seuraavaksi asetettavan reittipisteen välille vedetään suora jana.

Palaa aiheisiin
Automaattinen reititys

Vertti mahdollistaa sujuvan reittisuunnitelmien laatimisen mahdollistamalla automaattisen reitityksen väyliä pitkin. Automaattinen reititys toimii väyliä pitkin ja noudattaa niitä tarkasti.

Tyypillisiä automaattisen reitityksen ongelmatilanteita ja kuinka niistä selviää:

 • Vertti ilmoittaa, että lähtö- tai kohdepiste on liian kaukana väylästä. Automaattinen reititys tulee alkaa ja päättyä läheltä väylää, noin 300 metrin etäisyydeltä. Jos kyseessä on lähtöpisteen ongelma, reititä ensin manuaalisesti lähemmäksi väylää. Jos kyseessä on kohdepisteen ongelma, päätä automaattinen reititys parhaaksi katsomaasi kohtaan väylän lähellä, ja jatka manuaalisella reitityksellä.
 • Vertti ilmoittaa, ettei automaattireititys löydä reittiä kohteeseen. Automaattireititys edellyttää katkeamatonta väyläverkostoa lähtö- ja kohdepisteiden välillä. Ongelmaan on kaksi mahdollista syytä: 1) Nimelliskulkusyvyydeltään riittävää väylää ei löydy aluksen asetuksissa määrittämäsi aluksen syväys huomioiden. Voit kokeilla pienentää syväystä ja kokeilla reititystä uudelleen. 2) Väyläverkostossa on epäjatkuvuuskohta, mahdollista esim. Pohjanlahdella ja paikoin järvialueilla. Etsi kartalta epäjatkuvuuskohta, reititä automaattisesti sen lähelle ja käytä manuaalista reititystä.
 • Reitittäessä automaattisesti hyvin lähelle edellistä reittipistettä suunnitelmaan tulee omituinen ”ketun lenkki”. Jos lähtö- ja kohdepisteet ovat saman väyläsegmentin alueella, reititysmoottori käy kyseisen väyläsegmentin läheisemmässä päässä kääntymässä. Tällaisessa tilanteessa kannattaa käyttää manuaalireititystä.
 • Reititys menee sillan tai ilmajohdon ali, joka on liian matalalla alukselleni. Reititys ei osaa tällä hetkellä huomioida siltojen ja ilmajohtojen alituskorkeuksia, joten näiden ohi pitää reitittää itse. Alituskorkeuksia ei valtaosin ole saatavilla avoimena datana, joten niitä ei ole mahdollista huomioida myöskään reitityksessä.

Palaa aiheisiin
Manuaalinen reititys

Manuaalisella reitityksellä voit täydentää reittisuunnitelmaa väylien ulkopuolella. Manuaaliselle reititykselle on Vertissä kaksi ilmeistä käyttötarkoitusta:

 • Sataman tai muun kohteen ollessa etäällä väylästä, reitität manuaalisesti ensimmäisen mailin lähtöpisteestä tai viimeisen mailin kohdepisteeseen väylän lähistöltä. Automaattireititys toimii noin 300 metrin etäisyydeltä väylästä.
 • Oikaisuiden reitittäminen. Aina järkevin reitti veneelle ei kulje väylää pitkin. Silloin voit reitittää automaattisesti väyliä pitkin oikaisun alkuun, vaihtaa manuaalireititykseen, ja määritellä oikoreitin Vertin kartalla. Päätettyäsi manuaalisen reitityksen osuuden väylän lähelle, voit vaihtaa automaattiseen reititykseen ja luoda loppureitin helposti automaattireitityksellä.

Palaa aiheisiin
Uuden reittipisteen asettaminen

Uuden reittipisteen asetat painamalla hiirellä tai kosketusnäytöllisissä laitteissa sormella pitkään valitsemaasi sijaintia kartalla. Huomioi automaattisen reitityksen rajoitukset.

Palaa aiheisiin
Reittipisteen poistaminen

Voit poistaa reittipisteen klikkaamalla reittipistettä ja valitsemalla reittipisteen kontekstivalikosta roskakorin kuvan. Jos reittisuunnitelmassa on yhdistetty sekä automaattista että manuaalista reititystä, legin uudelleenlaskennassa käytetään seuraavan reittipisteen reititystilaa.

Ensimmäistä reittipistettä ei voi toistaiseksi poistaa. Tässä tapauksessa kannattaa luoda uusi reittisuunnitelma.

Palaa aiheisiin
Reittipisteen siirtäminen

Voit siirtää reittipistettä klikkaamalla reittipistettä ja valitsemalla reittipisteen kontekstivalikosta siirtotoiminnon. Tämän jälkeen valitse uusi sijainti reittipisteelle.

Palaa aiheisiin

Aluksen asetukset

Aluksen asetuksista löydät aluksen syväyksen ja aluksen keskinopeuden. Syväystä käytetään automaattisessa väyläreitityksessä ja keskinopeutta reittisuunnitelman ajoaikojen arvioinnissa.

Aluksen asetuksiin pääset oikean yläkulman valikosta ja reittisuunnitelmanäkymän ylälaidasta.

Palaa aiheisiin

Reittisuunnitelmanäkymä

Reittisuunnitelmanäkymä näyttää sekä automaattisen että manuaalisen reittisuunnitelman pisteet ja näiden väliset etäisyydet ja arvioidut ajoajat.

Reittipisteiden nimet haetaan Maanmittauslaitoksen nimistöstä. Jos nimistöstä ei löydy läheistä kohdetta, näytetään reittipisteen nimen kohdalla latitudi ja longitudi.

Reittipisteen nimeä klikkaamalla kartta kohdistetaan reittipisteeseen.

Palaa aiheisiin

Saavutettavan alueen näyttö

Saavutettavan alueen näytöllä on mahdollista haarukoida sopivan pituista legiä. Saavutettavan alueen asetuksissa voit määritellä legin tavoitepituuden, esim. 20 mpk. Kun saavutettavan alueen näyttäminen on aktivoituna, näytetään kartalla vihreällä varjostuksella alue, joka on saavutettavissa viimeisestä reittipisteestä. Alue lasketaan väyliä pitkin mitatun etäisyyden mukaan, mutta se kattaa myös väylien ulkopuolisia alueita. Väylien varrella saavutettava alue on tarkka, mutta väylien ulkopuolella vain suuntaa antava.

Jos ensimmäistä reittipistettä ei ole asetettu, saavutettavaa aluetta ei näytetä.

Palaa aiheisiin

Uuden reittisuunnitelman aloittaminen

Voit aloittaa uuden reittisuunnitelman luomisen tyhjältä pöydältä valitsemalla oikeasta yläkulmasta avautuvasta valikosta ”uusi reittisuunnitelma”. Aiempi reittisuunnitelma säilyy tallennetuissa reittisuunnitelmissa, kts. tallennettujen reittisuunnitelmien hallinta.

Palaa aiheisiin

Tallennettujen reittisuunnitelmien hallinta

Valitsemalla oikean yläkulman valikosta ”reittisuunnitelmat”, näet listan kaikista luomistasi reittisuunnitelmista. Voit avata aiemmin luodun reittisuunnitelman tarkasteltavaksi ja muokattavaksi, tai voit poistaa tarpeettomia suunnitelmia.

Reittisuunnitelmat on järjestetty viimeisen muokkausajankohdan mukaan ja listalla näytetään suunnitelman kokonaispituus. Suunnitelmien nimeäminen on työlistalla.

Palaa aiheisiin

Legien yhdistäminen

Legien yhdistäminen mahdollistaa reittisuunnitelmanäkymän selkeyttämisen yhdistämällä useamman reittipisteen esimerkiksi kokonaisen päivän legiksi.

Yhdistäminen toimii joiltain osin epäluotettavasti, joten sen käyttö ei ole erityisen suositeltavaa. Parempi malli yhdistämiseen on suunnittelupöydällä.

Palaa aiheisiin

Reittisuunnitelman vieminen

Reittisuunnitelma on mahdollista viedä GPX-muodossa. Verttiä ei tule käyttää navigointiin, joten vietyjä reittisuunnitelmiakaan ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön. Voit kuitenkin tarkastella reittiä tarvittaessa jossain muussa sovelluksessa.

Palaa aiheisiin

AIS-kohteet

AIS (automatic identification service) on merenkulussa käytettävä järjestelmä, jossa alukset välittävät radiotaajuuksia käyttäen säännöllisesti mm. sijaintinsa muille aluksille ja merenkulkua valvoville viranomaisille. Kauppa-alukset käyttävät pakollista A-luokan AIS-järjestelmää ja pienemmät alukset vapaaehtoista B-luokan järjestelmää.

Vertin kartalla esitetään alusten sijainnit Itämerellä ja Suomen sisävesillä seuraavasti:

 • A-luokan alukset Suomen aluevesillä perustuvat Traficomin avoimeen dataan sekä Itämeren laajuisesti Aishub.netin tietoihin. Suomen merialueilla A-luokan kohteet esitetään kattavasti.
 • B-luokan alukset Itämeren alueella ja Suomen sisävesillä perustuvat Aishub.netin tietoihin. Palvelu kerää tiedot vapaaehtoisten ylläpitämällä vastaanotinverkostolla ja sen kattavuudessa on Suomessa puutteita. Kaikki B-luokan alukset eivät siksi näy kartalla.

AIS-kohteiden näkyvyyttä Vertin kartalla voi hallita karttatasolla ”AIS-kohteet”.

Huomaa, että Verttiä ei ole tarkoitettu navigointiin, eikä AIS-kohdetietoja tule käyttää yhteentörmäysten välttämiseen.

Palaa aiheisiin

AIS-heatmap

AIS-heatmap esittää lämpökartan siitä, missä alukset ovat liikkuneet. Lämpökartan avulla voi saada suuntaa antavia tietoja esimerkiksi siitä, minkälaisia oikoreittejä muut ovat ajaneet. Toki oikaisun ajaneiden alusten syväystä ei tiedetä, joten lämpökartan tiedot ovat vain suuntaa antavia.

Lämpökartan värit ovat seuraavat:

 • Punainen väri tarkoittaa, että alueella on liikkunut aluksia.
 • Oranssi väri tarkoittaa, että alueella on liikkunut paljon aluksia.
 • Keltainen väri tarkoittaa, että alueella on liikkunut eniten aluksia.

Lämpökartan tiedot perustuvat Aishub.netin tietoihin sekä A- että B-luokan aluksista. Aishub.netin vastaanotinverkosto ei Suomessa ole läheskään kattava, joten kaikilta alueilta tarkkoja tietoja ei ole saatavilla. Jos haluat osallistua Aishub.netin kattavuuden parantamiseen Suomessa, tutustu palveluun osoitteessa https://aishub.net.

AIS-heatmap päivitetään kerran vuorokaudessa. Tällä hetkellä lämpökartalla on alusten sijainnit toukokuun 2024 puolivälistä lähtien.

AIS-heatmapin saa näkyviin Vertin kartalla valitsemalla karttatason ”AIS-heatmap”.

Palaa aiheisiin

Säähavainnot

Vertin kartalta löydät Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoasemat. Säähavaintoaseman karttakuvake näyttää keskituulen nopeuden metreinä sekunnissa ja suunnan nuolella. Avaamalla säähavaintoaseman tiedot klikkaamalla aseman kuvaketta saat näkyviin lisäksi tiedot tuulen puuskista ja ilman lämpötilan. Säähavainnot päivittyvät noin 15 minuutin välein.

Säähavaintoasemien näkyvyyttä kartalla voit hallita karttatasolla ”säähavaintoasemat”.

Palaa aiheisiin

Jäätilanne

Talvisin ja keväisin voit tarkastaa ajantasaisen jäätilanteen Vertin kartalta. Jäätilanteen saat näkyviin valitsemalla karttatason ”jäätilanne” näkyviin.

Jäätilanne päivittyy kerran vuorokaudessa ja tiedot perustuvat Ruotsin ilmatieteenlaitoksen (SMHI) avoimeen dataan.

Palaa aiheisiin

Karttatasojen valinta

Karttatasojen valinnalla voit hallita kartalla näkyviä tietoja. Seuraavat karttatasot ovat saatavilla:

 • Vierasvenesatamat
 • Veneilykohteet
 • AIS-kohteet
 • Säähavaintoasemat
 • Jäätilanne
 • AIS-heatmap

Oletuksena kaikki karttatasot jäätilannetta ja AIS-heatmapia lukuun ottamatta näytetään kartalla.

Palaa aiheisiin

Imutyhjennysasemat

Vertin kartalta löytyy kattavat tiedot septitankkien imutyhjennysasemista Suomen meri- ja järvialueilla. Imutyhjennysaseman tarkemmat tiedot saat avattua klikkaamalla aseman ikonia kartalla.

Imutyhjennysasemien tiedot tarjoaa septit.net -palvelu.

Palaa aiheisiin
Imutyhjennysasemien toimintaraportit

Imutyhjennysasemat ovat ajoittain epäkunnossa ja se aiheuttaa veneilijöille tarpeetonta päänvaivaa. Septit.net -palvelu kerää käyttäjien raportteja asemien toiminnasta, jotta tyhjennys olisi mahdollisimman sujuvaa kaikille veneilijöille. Imutyhjennysaseman tiedoista löydät suoraan Vertistä muiden käyttäjien viimeaikaisia raportteja aseman toiminnasta.

Vierailtuasi imutyhjennysasemalla kannustamme raportoimaan niin onnistuneista kuin epäonnistuneistakin tyhjennyksistä Vertin kautta. Raportoiminen edellyttää sisäänkirjautumista Vertissä.

Palaa aiheisiin

Käyttäjätili

Osa Vertin toiminnoista on käytettävissä ilman sisäänkirjautumista, mutta mm. reitittisuunnitteluun liittyvät toiminnot, veneilykohteiden hallinta ja imutyhjennysasemien raportit edellyttävät sisäänkirjautumista.

Käyttäjätietojen nimimerkkiä käytetään lisäämiesi kuvien ja veneilykohteiden kommenttien yhteydessä.

Palaa aiheisiin

Satamatiedot

Vertin satamatiedot sisältävät palvelutietoja, yhteystietoja ja kuvia. Vertin satamat on jaoteltu vierassatamiin, palvelusatamiin ja kotisatamiin.

Sataman tiedot saat näkyviin klikkaamalla sataman kuvaketta kartalla.

Palaa aiheisiin

Veneilykohteet

Veneilykohteet ovat mitä tahansa veneilijää kiinnostavia kohteita, mutta eivät vieras-, palvelu- tai kotisatamia. Esimerkiksi luonnonsatamat, retkisatamat ja hyväksi todetut ankkuripaikat ovat erinomaisia veneilykohteita Verttiin.

Veneilykohteella on palvelutietoja, kuvia ja lokikirja. Kaikki sisäänkirjautuneet käyttäjät voivat lisätä uusia veneilykohteita, lisätä kuvia olemassa oleviin kohteisiin ja jakaa omat vinkit kohteesta lokikirjassa.

Uuden veneilykohteen lisääminen alkaa valitsemalla valikosta ”lisää veneilykohde”. Tämän jälkeen kohdista kartta veneilykohteeseen ja zoomaa karttaa riittävän lähelle. Vahvistettuasi sijainnin syötä kohteelle kuvaava nimi ja täydennä tietoja.

Huomaathan, että kaikki lisätyt veneilykohteet ovat julkisia, joten lisää vain sellaisia kohteita, jotka ovat hyödyllisiä muillekin veneilijöille.

Palaa aiheisiin

Vertin haulla voi hakea satamia, veneilykohteita ja karttakohteita. Hakunäkymässä voit valita, mitä näistä olet hakemassa.

Satamahaku kattaa kaikki Vertissä listatut vierasvenesatamat, palvelusatamat ja kotisatamat. Voit hakea satamaa sen nimellä tai sijainnilla.

Veneilykohdehaku rajaa haun Vertin veneilykohteisiin.

Karttakohdehaulla voit hakea esimerkiksi tiettyä saarta nimellä. Karttakohdehaku perustuu Maanmittauslaitoksen nimistön saarten nimiin.

Palaa aiheisiin

VGL Innovations Oy

Huopalahdentie 19 D 39, 00330 Helsinki

[email protected]

Tietosuojaseloste